Thi công Xây dựng

Thi công xây dựng Biệt thự 

 
Thi công Biệt thư chú Quỳnh - TP.HCM

Thi công Biệt thư chú Quỳnh - TP.HCM

TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Đáp ứng cho mọi công trình xây dựng

1. Phần thô và Nhân công hoàn thiện:
Đơn giá từ 3.850.000đ - 4.800.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.

2. Gói chìa khoá trao tay (trọn gói):
Đơn giá từ 5.500.000đ - 8.500.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
3. Đơn giá cho phần Nhân công:
Đơn giá từ 1.500.000 - 1.800.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, mức độ hoàn thiện thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
Xem thêm

Thi công xây dựng Nhà ở gia đình 

 
Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Đáp ứng cho mọi công trình xây dựng

Thi công Nhà ở gia đình chị Thùy Linh - TP.HCM

Thi công Nhà ở gia đình chị Thùy Linh - TP.HCM

Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

1. Phần thô và Nhân công hoàn thiện:
Đơn giá từ 3.300.000đ - 4.500.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.

2. Gói chìa khoá trao tay (trọn gói):
Đơn giá từ 5.000.000đ - 7.500.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
3. Đơn giá cho phần Nhân công:
Đơn giá từ 1.350.000 - 1.750.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, mức độ hoàn thiện thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
Xem thêm

Thi công xây dựng Công trình - Dự án 

 

1. Phần thô và Nhân công hoàn thiện:
Đơn giá từ 3.000.000đ - 4.000.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.

2. Gói chìa khoá trao tay (trọn gói):
Đơn giá từ 4.500.000đ - 6.000.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, vật tư sử dụng và biện pháp thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
3. Đơn giá cho phần Nhân công:
Đơn giá từ 1.250.000 - 1.650.000đ/m2 và giá trên sẽ giao động tùy theo phong cách thiết kế kiến trúc, mức độ hoàn thiện thi công. Khi làm việc cùng khách hàng sẽ được rỏ hơn.
Xem thêm