Thi công Nội thất

Thi công nội thất biệt thự 

 
Thi công nội thất Biệt thự dạng hiện đại

Thi công nội thất Biệt thự dạng hiện đại

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất Biệt thự dạng cổ điển

Thi công nội thất Biệt thự dạng cổ điển

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất Biệt thự dạng cổ điển và hiện đại sau.
1. Thi công nội thất biệt thự dạng cổ điển:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 4.850.000 -> 9.600.000đ/m2
- Thời gian thi công hơn chậm: 35 - 50 ngày tùy theo diện tích (Chậm hơn so với phong cách hiện đại)
2. Thi công nội thất biệt thự dạng hiện đại:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 4.100.000 - 6.800.000đ/m2
- Thời gian thi công khá nhanh: từ 28 - 35 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm

Thi công nội thất Nhà ở gia đình 

 
Thi công nội thất Nhà ở gia đình (nhà phố)

Thi công nội thất Nhà ở gia đình (nhà phố)

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Bảng vật thư thi công chính - Cty Kiến & Ong

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất Nhà ở gia đình

Thi công nội thất Nhà ở gia đình

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất Nhà ở gia đình dạng tân cổ điển và hiện đại sau.
1. Thi công nội thất Nhà ở gia đình dạng tân cổ điển:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 3.800.000 -> 6.400.000đ/m2
- Thời gian thi công hơn chậm: 30 - 40 ngày tùy theo diện tích (Chậm hơn so với phong cách hiện đại)
2. Thi công nội thất Nhà ở gia đình dạng hiện đại:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 3.400.000 - 5.200.000đ/m2
- Thời gian thi công khá nhanh: từ 20 - 30 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm

Thi công nội thất căn hộ chung cư 

 
Thi công nội thất Căn hộ Penthouse

Thi công nội thất Căn hộ Penthouse

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất căn hộ đẹp

Thi công nội thất căn hộ đẹp

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất Căn hộ chung cư

Thi công nội thất Căn hộ chung cư

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất Căn hộ chung cư hiện đại với nét chấm phá cổ điển và dạng hiện đại sau.
1. Thi công nội thất căn hộ chung cư hiện đại với nét chấm phá cổ điển:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 3.800.000 -> 6.400.000đ/m2
- Thời gian thi công hơn chậm: 30 - 40 ngày tùy theo diện tích (Chậm hơn so với phong cách hiện đại)
2. Thi công nội thất căn hộ chung cư dạng hiện đại:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 3.400.000 - 5.200.000đ/m2
- Thời gian thi công khá nhanh: từ 20 - 30 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm

Thi công nội thất văn phòng - showroom 

 
Thi công nội thất Văn phòng hiện đại

Thi công nội thất Văn phòng hiện đại

Đáp ứng công trình nội thất phía nam

Thi công nội thất Văn phòng - office

Thi công nội thất Văn phòng - office

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất Văn phòng công ty

Thi công nội thất Văn phòng công ty

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất Văn phòng công ty đó là không gian mở và không gian riêng tư.
1. Thi công nội thất Văn phòng theo phong cách mở:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 3.400.000 -> 4.900.000đ/m2
- Thời gian thi công nhanh: 20 - 30 ngày tùy theo diện tích
2. Thi công nội thất Văn phòng theo phong cách tầng không gian riêng tư:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 3.650.000 - 5.400.000đ/m2
- Thời gian thi công trung bình: từ 28 - 35 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm

Thi công nội thất nhà hàng - Food court 

 
Thi công nội thất Nhà hàng phong cách riêng

Thi công nội thất Nhà hàng phong cách riêng

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất của CĐT

Thi công nội thất chuổi quán ăn

Thi công nội thất chuổi quán ăn

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Thi công nội thất nhà hàng P. cách Tay Ban Nha

Thi công nội thất nhà hàng P. cách Tay Ban Nha

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất Nhà hàng - chuổi hệ thống mang nét hơn cổ điển và hiện đại sau.
1. Thi công nội thất Nhà hàng dạng bán cổ điển:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 4.000.000 -> 8.400.000đ/m2
- Thời gian thi công hơn chậm: 25 - 45 ngày tùy theo diện tích (Chậm hơn so với phong cách hiện đại)
2. Thi công nội thất Nhà hàng dạng hiện đại:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 3.250.000 - 4.500.000đ/m2
- Thời gian thi công khá nhanh: từ 15 - 30 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm

Thi công nội thất quán Cafe - Bar 

 
Thi công nội thất Cafe - Bar đẹp

Thi công nội thất Cafe - Bar đẹp

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất của CĐT

Thi công nội thất Quán cafe Takeaways

Thi công nội thất Quán cafe Takeaways

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất của CĐT

Thi công nội thất Quán Cafe đa phong cách

Thi công nội thất Quán Cafe đa phong cách

Đáp ứng cho mọi công trình nội thất của CĐT

Đối với đơn giá thi công phần nội thất, Công ty Kiến & Ong xin được trao đổi một số nội dung cùng quý khách hàng như sau:

- Để quý khách có được 1 bảng báo giá chi tiết, cụ thể và đày đủ cũng như được tư vấn kỷ về việc sử dụng các vật liệu chất liệu, các bản vẽ kỹ thuật sản xuất - thi công sao cho hiệu quả và tiết kiện nhất. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty Kiến & Ong.  hotline: KTS Tùng 0917 327 838
- Quý khách có thể tham khảo khai toán sơ bộ mà công ty Kiến & Ong đã rút ra qua những công trình thi công thực tế để quý khách dể ước lượng kinh phí ban đầu trước và với 2 phong cách thi công nội thất hiện nay Cafe - Bar sân vườn - máy lạnh và Cafe - Bar bụi, thô, lãng mạng.
1. Thi công nội thất Cafe - Bar Sân vườn - máy lạnh:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: từ 2.650.000 -> 5.000.000đ/m2
- Thời gian thi công hơn chậm: 25 - 45 ngày tùy theo diện tích
2. Thi công nội thất Cafe - Bar Bụi, thô, lãng mạng:
- Đơn giá tính theo m2 sàn: 1.450.000 - 3.500.000đ/m2
- Thời gian thi công khá nhanh: từ 15 - 30 ngày tùy theo diện tích
Xem thêm